Chính trị xã hội

Ngày 9/7/2012, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III/2012.
Ngày 19/12/2011, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.