Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đại Hồng công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
Người đăng: Admin .Ngày đăng: 24/12/2015 .Lượt xem: 4604 lượt.

Ngày 22/12/2015, xã Đại Hồng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đại Hồng là một trong 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Đại Lộc giai đoạn 2011- 2015 và là xã thứ 2 tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện.Sau 5 năm triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Đại Hồng đã huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng. Đồng thời, xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 37,3%, đường giao thông nông thôn liên xã, liên thôn cơ bản được bê tông hóa, nhà văn hóa, trạm y tế đạt chuẩn nông thôn mới, 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia… Tổng nguồn vốn huy động đóng góp từ các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn là trên 40 tỷ đồng. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí về nông thôn mới.


Nguyễn Thị Tuyết - BTG Huyện ủy
[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐẠI HIỆP- MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại các xã Đại Thắng, Đại Lãnh và Đại Hưng
Đại Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Đại Lộc thành lập Đoàn công tác về kiểm tra việc chuẩn bị và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại các xã Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Thắng.
Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn liền với xây dựng nông thôn mới ở Đại Lộc
Các tin cũ hơn:
Đại Lộc đánh giá kết quả 4 năm xây dựng nông thôn mới
Đại Hiệp gắn xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới
Đại Chánh phát động thi đua xây dựng nông thôn mới
Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở huyện Đại Lộc
Nhân dân đóng góp xây dựng Cầu Bầu Làng
Đại Phong vững tiến
Đôi nét về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đại Quang