Đại Lộc tổ chức quán triệt và triển khai Chỉ thị 28
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 10/05/2019 .Lượt xem: 242 lượt.

          Chiều ngày 10/5/2019, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Tham dự hội nghị, có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban,ngành của huyện; lãnh đạo chủ chốt các địa phương và 113 bí thư chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện.


          Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị 28-CT/TW như nâng cao nhận thức, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên; chấn chỉnh công tác kết nạp Đảng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

 Cũng trong hội nghị này, Huyện ủy Đại Lộc đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW với 7 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; coi trọng chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên; khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên; kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng. Thực hiện tốt công tác tổng điều tra về tình hình đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ huyện trong năm 2019. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Nguyễn Thị Tuyết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19
Đảng ủy xã Đại Sơn sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 9 tháng đầu năm
Khai giảng lớp Đảng viên mới khóa II năm 2019
Đại Lộc tổ chức phát hành sách “Điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác” và sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện “Di chúc”
Đại Lộc tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9
Mở lớp bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ trẻ
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019
Bí thư Huyện ủy Đại Lộc thăm và chúc mừng Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận cơ sở đợt 1
Đại Minh tổ chức giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 17
Đại Lộc tổ chức hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy quý I
Thẩm định công trình “Lịch sử Đảng bộ xã Đại Sơn 1930-2019” và “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Sơn 1949-2019”
Ban Tuyên giáo Huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I
ĐẠI LÃNH TẬP HUẤN CÔNG TÁC DÂN VẬN – MẶT TRẬN NĂM 2019
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc tổ chức giao ban quý I
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc khai giảng bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2019
Đảng ủy xã Đại Hồng tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Gặp mặt nhân dịp mừng Đảng, đón Xuân Kỷ Hợi
Đảng bộ xã Đại Cường tổ chức thông tin thời sự trong nước và quốc tế
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10