Đăng nhập

Tài khoản  
 
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 12/06/2019 .Lượt xem: 633 lượt.

Nội dung Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Kích vào đây để xem


Nội dung Mẫu số 01a Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân. Kích vào đây để xem

Nội dung Mẫu số 01b Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp. Kích vào đây để xem

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Luật tiếp cận thông tin