UBND xã Đại Lãnh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 07/01/2020 .Lượt xem: 106 lượt.

Chiều ngày 06/01/2020, UBND xã Đại Lãnh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể ở xã; đại biểu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; Cấp ủy, Ban nhân dân 8 thôn và các tập thể, cá nhân, gia đình được khen thưởng.Năm 2019, phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa của gia đình Việt Nam. Ban Chỉ đạo xã đã chỉ đạo cho Ban vận động 8 thôn tổ chức phát động và đăng ký thi đua (theo mẫu điểm gia đình văn hóa), phân công các tổ trưởng đoàn kết theo dõi việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng dân cư, việc tham gia sinh hoạt, hội họp của từng hộ gia đình. Đến cuối năm Ban vận động thôn tổ chức họp từng tổ đoàn kết bình xét trên cơ sở tổng điểm và việc chấp hành của hộ gia đình. Kết quả đến cuối năm 2019, có 2.143 hộ đạt gia đình văn hoá chiếm tỷ lệ 92,93%, có 1.754 gia đình được công nhận gia đình văn hóa 03 năm trở lên, chiếm tỷ lệ 81,84%. 08/8 thôn được công nhận thôn văn hóa. Hiện nay, tổng số tộc họ trên địa bàn xã năm 2019 có 13/19 tộc đạt danh hiệu tộc văn hóa, trong đó có 08 tộc được công nhận lần 2. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là: Chưa có nhiều hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút lao động, việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nhiều gia đình không cải tạo vườn tạp, còn bỏ đất hoang. Khu sinh hoạt văn hóa xã, thư viện Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã chưa được phát huy tốt; một số CLB không hoạt động thường xuyên; Loa kéo vẫn còn gây phiền hà trong nhân dân, vật phẩm cúng vẫn còn rải ngoài đường,… tỷ lệ sinh con 3 ở các thôn vẫn còn cao, hoạt động văn hóa, văn nghệ chưa đạt từ 5 – 6 chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao trở lên.

Năm 2020, Phong trào TDĐKXDĐSVH xã Đại Lãnh phấn đấu đạt được các mục tiêu:

- Phấn đấu trên 93% gia đình đạt gia đình văn hoá.

- Có 08/08 thôn đạt thôn văn hoá.

- Có 01 - 02 tộc tổ chức lễ phát động xây dựng tộc văn hoá. Công nhận thêm từ 01 đến 02 tộc văn hóa nâng tổng số tộc văn hóa lên từ 12 đến 13 tộc.

- Có 08/08 thôn đầu tư xây dựng bổ sung các thiết chế khu văn hoá thôn đạt chuẩn NTM.

- Xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

- Cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

Để đạt được các mục tiêu đó, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã đã đề ra các giải nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể của xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; tập trung quán triệt, triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Đẩy mạnh công tác phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là vai trò quản lý của cơ quan chủ quản trực tiếp phụ trách. Phát huy tinh thần trách nhiệm của Ban vận động các thôn trong công tác vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân tham gia xây dựng phong trào. Tiến hành khảo sát, bình xét các danh hiệu gia đình văn hoá, thôn văn hoá đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, không chạy theo thành tích và số lượng. Tổ chức tổng kết Phong trào “TDĐKXDĐSVH” hằng năm ở 08 đơn vị thôn trong ngày hội đại đoàn kết và Hội nghị tổng kết Phong trào toàn xã vào cuối tháng 12/2020.

Tại Hội nghị này, Ban Chỉ đạo “PTTDĐKXDĐSVH” xã đã khen thưởng cho 17 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019./.

                                                      Kim Cúc – Phòng VH&TT[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Công Thanh thăm và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người nghèo tại xã Đại Sơn
UBND xã Đại Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Đại Lộc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Các tin cũ hơn:
Ngành Văn hóa và Thông tin tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
UBND huyện Gặp mặt chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2019
Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc (1899 – 2019)
Kiểm tra công tác PCGD XMC tại huyện Đại Lộc
Chuyện về vùng đất “phúc lớn”
Ngành GD-ĐT huyện Gặp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)
Đại Lộc: Được công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2019
Trao đổi kinh nghiệm về bình đẳng giới
Đại hội đại biểu Hội đồng họ Phạm huyện Đại Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2019- 2023
Hội Tù yêu nước Đại Lộc kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
 • Quyết định
  Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
 • Nghị quyết
  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
 • Nghị quyết
  Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
 • Nghị quyết
  Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020
 • Nghị quyết
  Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Công tác kiểm tra, giải quyết, xét xử và thi hành án các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình từ năm 2018 đến năm 2019 của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện"