Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Lộc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về công đoàn”.
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 23/08/2021 .Lượt xem: 265 lượt.

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Ban hành kế hoạch số 6600/KH-NHCS ngày 21/7/2021 về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (04/10/2002 - 04/10/2021).

Theo đó, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện phổ biến đến các tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã và chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng, ôn luyện tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn theo nội dung Kế hoạch số 1007/KH-NHCS ngày 02/8/2021 của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam, Kế hoạch 197/KH-BĐD ngày 02/8/2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Lộc; tham gia cuộc thi đảm bảo 100% cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tham dự cuộc thi; mỗi hội, đoàn thể cấp huyện có ít nhất 02 cán bộ tham gia; mỗi hội, đoàn thể cấp xã có ít nhất 01 người tham gia cuộc thi (hoặc ít nhất 04 người đối với những xã, thị trấn không đủ 4 tổ chức hội nhận uỷ thác). Ngân hàng Chính sách xã hội và hội, đoàn thể cấp huyện tổ chức cho cán bộ học tập, nghiên cứu tài liệu ôn tập để tham dự thi đạt kết quả cao nhất nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Cuộc thi dự kiến sẽ tổ chức trong 3 kỳ, trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 06/9/2021, kết thúc ngày 24/9/2021.

Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội; cán bộ và hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Khơi dậy khí thế thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Lê Thị Xuân Trang

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Đại Lộc
Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên cơ quan Hội LHPN huyện Đại Lộc
Các tin cũ hơn:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với huyện Đại Lộc về tình hình phòng, chống dịch Covid -19
Lãnh đạo huyện kiểm tra và chỉ đạo công tác chống dịch Covid- 19 tại 2 xã Đại An và Đại Hòa
Đại Lộc vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thành phố Đà Nẵng
Điện lực Đại Lộc chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2021
Đại Lộc: Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW
Đại Lộc: 50% xã, thị trấn hoàn thành Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2021
PGD Ngân hàng CSXH huyện tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm
Tiếp nhận nông sản ủng hộ bà con đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đại Lộc ban hành Kế hoạch đón người dân Đại Lộc từ thành phố Hồ Chí Minh hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về quê
Đại Lộc: Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Bảo hiểm xã hội huyện
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10