KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức cấp xã đối với trường hợp đặc biệt năm 2022
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 16/08/2022 .Lượt xem: 260 lượt.
KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức cấp xã đối với trường hợp đặc biệt năm 2022
Kích vào đây để xem / tải Kế hoạch
[Trở về]
Các tin mới hơn:
KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển huyện Đại Lộc năm 2022