Đăng nhập

Tài khoản  
 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG NĂM 2022
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 04/11/2022 .Lượt xem: 306 lượt.

Chiều 03/11/2022, UBKT Huyện ủy Đại Lộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022.


Năm 2022, UBKT Huyện ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022. Kết quả, đã kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 08 tổ chức đảng và 13 đảng viên; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 01 đảng viên; Huyện ủy Đại Lộc thi hành kỷ luật 01 tổ chức Đảng ; đã thẩm tra 407 lượt cán bộ về đạo đức lối sống để phục vụ công tác cán bộ; phối hợp quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, cung cấp kịp thời các văn bản có liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; trong đó thường xuyên, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên; Chủ động tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu xây dựng triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy trên các lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm như: việc kiểm soát quyền lực trông công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; phòng chống tham nhũng, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản công, xây dựng cơ bản, việc chấp hành quy chế làm việc và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản, thu nhập, trách nhiệm nêu gương…Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp để rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp thực hiện phù hợp trong thời gian tiếp theo.

Lê Thanh Trung – UV UBKT HU Đại Lộc

[Trở về]
Các tin mới hơn:
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN KIỂM ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN
Đại Lộc Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11
Huyện ủy Đại Lộc quán triệt các văn bản của Trung ương
Hội thảo lần thứ nhất Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Hòa
Đại Lộc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận
Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II
Đại Lộc tổ chức Tọa đàm Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử địa phương trong trường học
Huyện ủy Đại Lộc tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Dân vận khéo”
Đại Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II
ĐẠI LỘC GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948 - 16/10/2023)
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11
Hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ
Đại Lộc bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính
Đại Lộc trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9
Đại Lộc hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 10
Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã Đại Cường (05.7.1947 - 05.7.2022)
Thẩm định tập sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Cường 1947-2022”
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5
Đảng ủy xã Đại Hiệp triển khai sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10