Đăng nhập

Tài khoản  
 
Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện Đại Lộc
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 17/07/2023 .Lượt xem: 146 lượt.


Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát tại Công văn số 19/BĐD -CTTK ngày 01/03/2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Nam về việc ban hành chương trình  kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Nam năm 2023, ngày 11/7/2023, ông Đoàn Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, thành viên Ban đại diện NHCSXH tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại huyện Đại Lộc.


Đoàn kiểm tra, giám sát Ban đại diện làm việc tại UBND xã Đại Phong

Trong những năm qua, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đại Lộc bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân. 

Tại buổi làm việc, ông Lê Tấn Hùng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc đã báo cáo với đoàn kiểm tra về tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và Phòng giao dịch Phòng giao dịch NHCSXH huyện trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Tổng dư nợ đến 30/6/2023 đạt 426.292  triệu đồng, tăng  21.661 triệu đồng so với đầu năm 2023, tốc độ tăng 5,4%;  Doanh số cho vay năm là  49.214 triệu đồng; Doanh số thu nợ năm là 27.301 triệu đồng.  Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH tiếp tục đầu tư đúng đối tượng và có hiệu quả; thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ Hộ nghèo của huyện giai đoạn 2021-2025 từ 1,97% xuống còn 1,58%; Đã có 1.392 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội; Vốn tín dụng chính sách đã tạo việc làm cho 496 lao động, 24 lao động đi xuất khẩu nước ngoài, xây dựng 1.666 công trình nước sạch, công trình vệ sinh…


Đồng chí Đoàn Ngọc Quang -  Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, thành viên Ban đại diện NHCSXH tỉnh Quảng Nam.

Kết luận buổi làm việc, ông Đoàn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, thành viên Ban đại diện NHCSXH tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo của Trưởng ban và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện trong công tác điều hành triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.  Đồng thời, đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đại Lộc tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, biểu dương, khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ đến hạn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.Đoàn kiểm tra, giám sát đi thăm hộ vay tại thôn Mỹ Hão – xã Đại Phong

          Xuân Trang

[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
HUYỆN ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2023
HUYỆN ĐẠI LỘC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2027
Công an huyện Đại Lộc tổ chức lễ ra quân Tổ công tác đặc biệt 136
Công an huyện tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023
Các tin cũ hơn:
Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
UBND huyện công bố Quyết định về công tác cán bộ
ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (Cán bộ sang công chức cấp xã)
UBND huyện công bố quyết định về công tác cán bộ
Đại Lộc tổ chức tuyên truyền Luật và tập huấn nghiệp vụ
Ban CHQS huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương
Chủ tịch UBND huyện đối thoại với thanh niên
UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động Phong trào thi đua năm 2023
UBND huyện công bố Quyết định về công tác cán bộ
UBND huyện tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10