Đăng nhập

Tài khoản  
 
HUYỆN ĐẠI LỘC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 06/10/2023 .Lượt xem: 177 lượt.

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/ NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Quy định số 455-QĐ/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh; Kế hoạch số 156-KH/HU ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc về chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 30/8/2022 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2022 và những năm tiếp theo. Việc chuyển đổi vị trí công tác công chức cấp xã được thực hiện với các phương thức, quy trình và hình thức cụ thể như sau:

* Chuyển đổi vị trí công tác công chức cấp xã trong nội bộ cơ quan: Nhằm thực hiện đảm bảo quy định về chuyển đổi vị trí công tác, Đảng ủy xã, thị trấn có văn bản thống nhất chủ trương chuyển đổi vị trí công tác và giao UBND cùng cấp thực hiện các thủ tục theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND xã, thị trấn lập Tờ trình xin ý kiến thống nhất của UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ). Sau khi kiểm tra, đối chiếu văn bằng của công chức do UBND cấp xã đề nghị đảm bảo phù hợp với vị trí công tác chuyển đổi, Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện có văn bản thống nhất gửi UBND xã, thị trấn. Trên có sở đó, UBND cấp xã ban hành Quyết định phân công chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức để thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định. Từ khi triển khai thực hiện Kế hoạch đến nay, đã chuyển đổi vị trí công tác công chức cấp xã trong nội bộ cơ quan đối với 12 trường hợp.

* Chuyển đổi vị trí công tác công chức cấp xã giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: Để việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Lộc đảm bảo thời gian theo Kế hoạch đề ra, Phòng Nội vụ ban hành văn bản đề nghị UBND 18 xã, thị trấn triển khai rà soát chức danh công chức Tài chính - kế toán và công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, lập danh sách các trường hợp thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác, chưa chuyển đổi vị trí công tác và không chuyển đổi vị trí công tác gửi về Phòng Nội vụ để tham mưu UBND huyện thực hiện việc chuyển đổi theo đúng quy định.  

Về quy trình, lãnh đạo Phòng Nội vụ làm việc với tập thể Đảng ủy các xã, thị trấn có nhân sự chuyển đổi vị trí công tác, nơi tiếp nhận và công chức thuộc diện chuyển đổi để trao đổi ý kiến về chủ trương chuyển đổi vị trí công tác của UBND huyện và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công chức. Sau khi làm việc, Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện ban hành Thông báo danh sách công chức thuộc diện chuyển đổi và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đối với các cơ quan và cá nhân có liên quan. Sau thời gian 01 tháng, trên cơ sở danh sách công chức thuộc diện chuyển đổi theo thông báo đã ban hành, UBND huyện ban hành quyết định điều động công chức từ xã này sang xã khác theo đúng quy định. Từ khi triển khai thực hiện Kế hoạch đến nay, đã điều động 08 công chức gồm: công chức Tài chính - kế toán: 02 trường hợp; công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: 06 trường hợp.

Xác định việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong nội bộ cơ quan, chuyển đổi từ xã, thị trấn này sang xã, thị trấn khác là chủ trương đúng đắn, nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phòng, chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, khắc phục biểu hiện trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, trong thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo các ngành và địa phương thực hiện công khai, dân chủ, luôn lắng nghe và giải quyết thấu tình đạt lý nguyện vọng chính đáng của công chức thuộc diện chuyển đổi. Qua đó, công tác chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn huyện Đại Lộc luôn được Đảng ủy, UBND cấp xã quan tâm, thực hiện đảm bảo quy định, phát huy được năng lực của công chức. Các công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, phục tùng tuyệt đối sự phân công nhiệm vụ theo quyết định chuyển đổi vị trí công tác. Sau khi thực hiện việc chuyển đổi vị trí, các công chức nhanh chóng thích nghi môi trường làm việc mới, từ đó phát huy năng lực, làm tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo đạt hiệu quả./.

Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc

[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
HUYỆN ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2023
Các tin cũ hơn:
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2027
Công an huyện Đại Lộc tổ chức lễ ra quân Tổ công tác đặc biệt 136
Công an huyện tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023
Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện Đại Lộc
Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
UBND huyện công bố Quyết định về công tác cán bộ
ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (Cán bộ sang công chức cấp xã)
UBND huyện công bố quyết định về công tác cán bộ
Đại Lộc tổ chức tuyên truyền Luật và tập huấn nghiệp vụ
Ban CHQS huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10