Đăng nhập

Tài khoản  
 
HUYỆN ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2023
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 09/10/2023 .Lượt xem: 259 lượt.

Nhằm tuyển chọn nguồn nhân lực có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Đại Lộc và đảm bảo yêu cầu sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế được giao, căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở tổ chức tuyển dụng viên chức.

Sau khi thực hiện các quy trình theo đúng quy định, Hội đồng kiểm tra sát hạch đã kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng theo yêu cầu của chức danh viên chức cần tuyển dụng (vòng 1). Khi người dự tuyển đảm bảo các yêu cầu sẽ tiếp tục tham gia sát hạch bằng hình thức phỏng vấn về kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ (vòng 2).

Kết quả kiểm tra, sát hạch đã có 4/5 người dự tuyển được công nhận trúng tuyển vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, cụ thể: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện 03 viên chức; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện 01 viên chức.


Đ/c Lê Văn Quang, CT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quán triệt một số nội dung

Sáng ngày 04/10/2023, được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc, Phòng Nội vụ huyện đã tổ chức trao Quyết định tuyển dụng viên chức đối với 04 trường hợp trúng tuyển vào các vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện kể từ ngày 01/10/2023. Cụ thể: 02 trường hợp bố trí vào vị trí: Bồi thường hỗ trợ - Giải phóng mặt bằng và Tái định cư; 01 trường hợp bố trí vào vị trí: Tạo lập, phát triển quỹ đất khu tái định cư thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện; 01 trường hợp bố trí vào vị trí: Phóng viên thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình. Theo đó, giao Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất & Cụm công nghiệp huyện và Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền hình huyện có trách nhiệm ký kết hợp đồng làm việc và thực hiện các chế độ, chính sách đối với các viên chức thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời, cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Tại buổi trao Quyết định, đồng chí Phạm Lương, HUV, Trưởng Phòng Nội vụ phát biểu chúc mừng các viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển năm 2023, đồng thời, mong muốn các viên chức trúng tuyển phải nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần cầu tiến, tận tụy, cống hiến và phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo các đơn vị có viên chức được tuyển dụng quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để cho các viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các viên chức trúng tuyển đợt tuyển dụng này xin hứa sẽ tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cố gắng trao dồi kiến thức, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Các viên chức nhận Quyết định tuyển dụng viên chức

Bùi Thị Hoanh - Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc

[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Các tin cũ hơn:
HUYỆN ĐẠI LỘC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2027
Công an huyện Đại Lộc tổ chức lễ ra quân Tổ công tác đặc biệt 136
Công an huyện tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023
Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện Đại Lộc
Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
UBND huyện công bố Quyết định về công tác cán bộ
ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (Cán bộ sang công chức cấp xã)
UBND huyện công bố quyết định về công tác cán bộ
Đại Lộc tổ chức tuyên truyền Luật và tập huấn nghiệp vụ
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10