Văn bản

Loại văn bản: CÔNG VĂN
Cơ quan ban hành: UBND huyện Đại Lộc
Số/Ký hiệu: 2335/UBND-VP
Ngày ban hành: 09/04/2021
Người ký: Lê Văn Quang
Ngày hiệu lực: 09/04/2021
Quyết toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2020
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Quyết toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2020


Đã xem: 256 lượt