Văn bản

Loại văn bản: NGHỊ QUYẾT
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Đại Lộc
Số/Ký hiệu: 88/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/12/2019
Người ký: Nguyễn Công Thanh
Ngày hiệu lực: 25/12/2019
Nghị quyết
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:NQ 88.PDF[ Tải về ]6.71 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020