Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 120 items in 6 pages
08/NQ-HĐND 23/05/2022 Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu du lịch sinh thái sông Cùng; Địa điểm: xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh ...
152/TB-HĐND 21/12/2021 Kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
150/NQ-HĐND 21/12/2021 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
151/NQ-HĐND 21/12/2021 Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025
152/NQ-HĐND 21/12/2021 Về kế hoạch đầu tư công năm 2022
153/NQ-HĐND 21/12/2021 Về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
154/NQ-HĐND 21/12/2021 Về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai
155/NQ-HĐND 21/12/2021 Phê duyệt điều chỉnh Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Đại Lộc về kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn ...
157/NQ-HĐND 21/12/2021 Nghị quyết Thống nhất quy định tỷ lệ đối ứng để thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
159/NQ-HĐND 21/12/2021 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
156/NQ-HĐND 21/12/2021 Về quy định tỷ lệ phân chia một số khoản thu giữa ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2022 năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách theo Luật Ngân ...
158/NQ-HĐND 21/12/2021 Về việc thông qua Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2021-2025
130/TB-HĐND 20/10/2021 kết quả kỳ họp thứ 03, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
141/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết về việc thông qua thông qua Đề án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
142/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
143/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021
144/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2021 của huyện Đại Lộc
145/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND huyện Đại Lộc về phê duyệt chủ ...
146/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện từ năm 2016 - 2020”
138/NQ-HĐND 12/07/2021 NGHỊ QUYẾT Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thông báo

Đại Hồng tổ chức Lễ phát động xây dựng “Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu”
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
THÔNG BÁO Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023
THÔNG BÁO Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển huyện Đại Lộc năm 2022
THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo về việc yêu cầu xử lý tài sản trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh, tại CCN Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (lần 3)
Thông báo về việc yêu cầu xử lý tài sản trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh, tại CCN Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (lần 2)
Thông báo về việc yêu cầu xử lý tài sản trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh, tại CCN Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc
UBND huyện Đại Lộc phối hợp cùng Huyện đoàn Đại Lộc, Hội Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện tổ chức cuộc thi “Ý tưởng/Dự án khởi nghiệp sáng tạo" huyện Đại Lộc năm 2022
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của lãnh đạo UBND huyện