Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 120 items in 6 pages
137/NQ-HĐND 12/07/2021 NGHỊ QUYẾT Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021
139/NQ-HĐND 12/07/2021 NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022
140/NQ-HĐND 12/07/2021 NGHỊ QUYẾT Về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
125/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
126/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
127/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
128/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
129/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
130/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
131/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Ủy viên UBND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
132/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026
133/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021
121/NQ-HĐND 26/04/2021 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH TỶ LỆ HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN, ...
122/NQ-HĐND 26/04/2021 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, ĐỢT 1
123/NQ-HĐND 26/04/2021 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, ĐỢT 1
124/NQ-HĐND 26/04/2021 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2016-2021 CỦA HĐND HUYỆN, UBND HUYỆN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN, TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC
2335/UBND-VP 09/04/2021 Quyết toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2020
2335/UBND-VP 09/04/2021 Quyết toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2020
40/KH-UBND 05/04/2021 XÉT TUYỂN CHỨC DANH CÔNG CHỨC CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐẠI CƯỜNG
113/NQ-HĐND 05/02/2021 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đại Lộc đến năm 2020