Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Loại văn bản: NGHỊ QUYẾT
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Đại Lộc
Số/Ký hiệu: 119/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/02/2021
Người ký: Võ Đình Tài
Ngày hiệu lực: 05/02/2021
Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:119-nq-hdnd.pdf[ Tải về ]265.96 Kb

Nội dung trích yếu :
về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021


Đã xem: 776 lượt