Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Loại văn bản: NGHỊ QUYẾT
Cơ quan ban hành: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
Số/Ký hiệu: 41/NQ-HĐBCQG
Ngày ban hành: 18/01/2021
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày hiệu lực: 18/01/2021
NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ, MẪU PHIẾU BẦU CỬ, NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM K
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
HƯỚNG DẪN MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ, MẪU PHIẾU BẦU CỬ, NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026


Đã xem: 676 lượt