Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Loại văn bản: NGHỊ QUYẾT
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Đại Lộc
Số/Ký hiệu: 125/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/06/2021
Người ký: Nguyễn Hảo
Ngày hiệu lực: 17/06/2021
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:125-nq-hdnd.pdf[ Tải về ]267.56 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026


Đã xem: 664 lượt