Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Loại văn bản: NGHỊ QUYẾT
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Đại Lộc
Số/Ký hiệu: 155/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/12/2021
Người ký: Nguyễn Hảo
Ngày hiệu lực: 21/12/2021
Phê duyệt điều chỉnh Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Đại Lộc về kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Đại Lộc, giai đoạn 20
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:155-NQ-HĐND_1.PDF[ Tải về ]869.54 Kb

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt điều chỉnh Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Đại Lộc về kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Đại Lộc, giai đoạn 2021-2025


Đã xem: 739 lượt