Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3403/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/12/2022
Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày hiệu lực: 14/12/2022
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QD phe duyet danh muctthc phi dia gioi.signed.pdf[ Tải về ]277.22 Kb
File thứ 2:PL I TTHC PHI ĐỊA GIỚI.signed.pdf[ Tải về ]205.69 Kb

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính


Đã xem: 193 lượt